Team Coaches 2014

delfos-coachs-2014

Standing L-R: K Padayachee (U-15), T Pillay (Snr’s), T Padayachee (Snr’s), N Patel (U-9),
Seated L-R: S Harri (U-11), A Kanjee (U-15), T Pillay (U-17), K Goolab (U-13), R Bhana (U-13), A Ismail (U-13)